نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان اداره آموزش پردیس

کارکنان اداره آموزش پردیس


 

نام و نام خانوادگی

رضا نوری

داخلی اداری

202

سمت

رئیس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک

nuri_r7@ut.ac.ir

میزان تحصیلات

دکتری

 

 

توضیحات

دریافت فایل رزومه

  

نام و نام خانوادگی

بهنام محمدی پور

داخلی اداری

227

سمت

کارشناس آموزش

پست الکترونیک

b.mohammadipour@ut.ac.ir

میزان تحصیلات

کارشناسی

 

 

توضیحات

کارشناس گروه علوم اجتماعی رفتاری و فنی و مهندسی

 


 

نام و نام خانوادگی

آزاده افشاریان زاده

داخلی اداری

203

سمت

کارشناس آموزش

پست الکترونیک

afsharianzadeh@ut.ac.ir

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

 

توضیحات

کارشناس گروه علوم اجتماعی رفتاری

 


 

نام و نام خانوادگی

شیرین امینی

داخلی اداری

211

سمت

کارشناس آموزش

پست الکترونیک


میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

 

توضیحات

کارشناس گروه هنر و معماری

 


 

نام و نام خانوادگی

جعفر احمدی

داخلی اداری

201

سمت

کارشناس پذیرش

پست الکترونیک

jafar.ahmadi25@ut.ac.ir

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

 

توضیحات

مسئول پذیرش دانشجو

 


 

نام و نام خانوادگی

یلدا روحانی

داخلی اداری

134

سمت

کارشناس آموزش

پست الکترونیک


میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

 

توضیحات

مسئول دایره امتحانات و جذب هیئت علمی

 


 

نام و نام خانوادگی

مصطفی ارجمندی

داخلی اداری

219

سمت

کارشناس آموزش

پست الکترونیک


میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

 

توضیحات

کارشناس گروه علوم انسانی و علوم پایه

 


 

نام و نام خانوادگی

فرزانه پری

داخلی اداری

206

سمت

کارشناس فارغ التحصیلان

پست الکترونیک


میزان تحصیلات

کارشناسی

 

 

توضیحات


 


 

نام و نام خانوادگی

زهرا داودی

داخلی اداری

234

سمت

کارشناس آموزش

پست الکترونیک

zdavoodi@ut.ac.ir


میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد

 

 

توضیحات

مسئول دفاع از پایان نامه / رساله

 


 

نام و نام خانوادگی

علی ابراهیمی

داخلی اداری

230

سمت

امور عمومی آموزش

پست الکترونیک

aliebrahimiarman@gmail.com

میزان تحصیلات


 

 

توضیحات