عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

پیام ریاست محترم دانشگاه تهران به استادان و دانشجویان در استفاده حداکثری از یادگیری الکترونیکی در دوران تعطیلی

پیام ریاست محترم دانشگاه تهران به استادان و دانشجویان در استفاده حداکثری از یادگیری الکترونیکی در دوران تعطیلی


آدرس کوتاه :