عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران میزبان جلسه کمیته فنی سامانه هشدار سونامی اقیانوس هند

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران میزبان جلسه کمیته فنی سامانه هشدار سونامی اقیانوس هند


جلسه کمیته فنی سامانه هشدار سونامی اقیانوس هند با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، هند، عمان، پاکستان و یمن شانزدهم اسفندماه در کتابخانه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار شد. این جلسه به منظور معرفی سامانه و نرم افزار هشدار سونامی و برنامه ریزی تخصصی برای برگزاری نشست بین المللی کاهش مخاطرات سونامی اقیانوس هند تشکیل گردید.
نشست بین المللی کاهش مخاطرات سونامی اقیانوس هند با حضور بیش از 60 متخصص از کشورهای حوزه اقیانوس هند هفدهم اسفندماه در جزیره کیش برگزار شد.

آدرس کوتاه :