نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دکتری تخصصی

پذیرش دکتری تخصصی


 

پذیرش مقطع دکتری تخصصی
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی، برای سال تحصیلی 1400-1399 در رشته های  زیر دانشجو می پذیرد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای ثبت نام به همین سایت ( http://kish.ut.ac.ir) مراجعه نمایند.
 تلفن تماس: 56-4430055 -0764 یا 4435200 -0764داخلی 201 و 4435201 -0764
 
 
ردیف رشته های دکتری تخصصی 
گروه علوم اجتماعی و رفتاری
1 جغرافیای سیاسی
2 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
3 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
4 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
5 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی  
6 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی
7 مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
8 مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
9 مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
10 مدیریت رسانه ای
11 مدیریت صنعتی  گرایش تولید و عملیات
12 مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
13 مدیریت صنعتی گرایش سیستم ها
14 کارآفرینی
15 حسابداری
16 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش 
17 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش 
18 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی
19 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
20 مالی گرایش مهندسی مالی
21 مدیریت ورزشی 
22 رفتارحرکتی 
23 فیزیولوژی ورزشی 
24 آسیب شناسی ورزشی  وحرکات اصلاحی 
25 روان شناسی  
26 سنجش و اندازه گیری
27 روان شناسی سلامت
28 روان شناسی تربیتی
29 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
گروه علوم انسانی
30 روابط بین الملل
31 حقوق خصوصی
32 حقوق عمومی
33 حقوق بین الملل عمومی
34 حقوق نفت و گاز
35 حقوق کیفری و جرم شناسی
36 آموزش زبان انگلیسی
37 زبان وادبیات  فارسی
گروه فنی و مهندسی
38 مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب 
39 مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب 
40 مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا 
41 مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
42 محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست
43 علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی
44  مهندسی نفت
45 مهندسی صنایع
46  مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
47  مهندسی هوافضا گرایش‌ جلوبرندگی
48 مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک
49 مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
گروه علوم پایه
50 علوم و فناوری نانو -نانوشیمی
51 شیمی گرایش شیمی پلیمر
52 بیوانفورماتیک
53 علوم کامپیوتر
54  زیست شناسی سلولی و مولکولی
گروه هنر
55 معماری
56 پژوهش هنر
57 شهرسازی
گروه دامپزشکی
58 بهداشت و بیماری آبزیان
59 بهداشت مواد غذایی
60 اپیدمیولوژی