نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد


 

 
 
 پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد نیم سال اول سال تحصیلی  1401  -1400 پردیس بین المللی کیش
ردیف نام رشته تحصیلی / گرایش
1 علوم اجتماعی مدیریت کسب وکار گرایش  بازاریابی  
2 مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی 
3 مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
4 مدیریت بازرگانی گرایش  بازاریابی 
5 مالی گرایش بانکداری
6 حسابداری
7   مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
8 مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
9  کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید  
10 مدیریت رسانه
11 مدیریت جهانگردی گرایش بازار یابی جهانگردی
12 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش 
13  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  گرایش حرکات اصلاحی 
14 روانشناسی عمومی
15 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی
16 آموزش زبان انگلیسی
17 حقوق خصوصی
18 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
19 حقوق نفت وگاز
20 علوم پایه زیست شناسی سلولی وملکولی
21 فنی و مهندسی مهندسی نفت  گرایش مخازن 
22 مهندسی فناوری اطلاعات 
23 مهندسی کامپیوترگرایش نرم افزار
24 مهندسی عمران گرایش سازه
25 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
26 ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
27 هنر  مهندسی معماری
28 معماری و انرژی
29 معماری داخلی
30  مدیریت پروژه و ساخت 
31 ارتباط تصویری
32 طراحی صنعتی

 

                                                                                              معاونت آموزشی دانشگاه تهران
 

*** پیوست ها ***

1- شیوه نامه اجرایی پذیرش دانشجو مقطع  کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی کیش

2- لیست رشته ها

3- جدول شهریه

4- : سوالات متداول

5- دریافت فرم مشخصات فردی