اطلاعیه ها مرکز زبان

وضعیت ارائه مدرک زبان عمومی توسط دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران

وضعیت ارائه مدرک زبان عمومی توسط دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران


        پیرو بخشنامه‌ شماره ۱۶۸۳۴۲/پ/۱۲۲ مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۳۹۵ در خصوص وضعیت ارائه مدرک زبان عمومی توسط دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

  

 

۱- ورودی‌های قبل از سال ۱۳۹۰

- کلیه دانشجویان موظف به ارائه گواهی زبان عمومی معتبر بر اساس مصوبات دانشگاه می‌باشند.

۲- ورودی‌های سالهای ۱۳۹۰ تا1392

- ورودی‌های از طریق آزمون نیمه متمرکز دکتری نیازی به ارائه مدرک زبان عمومی ندارند.

- ورودی‌های موردی با معرفی نامه جداگانه (دانشجویان غیرایرانی، تبدیل بورس خارج به داخل، بورس مربیان و...) موظف به ارائه مدرک گواهی زبان عمومی معتبر می‌باشند.

۳- ورودی‌های سال ۱۳۹۳ و بعد از آن

- کلیه دانشجویان موظف به ارائه گواهی زبان عمومی معتبر بر اساس مصوبات دانشگاه وبا توجه به مصوبه ذیل می‌باشند. *

 

*شایان ذکر است موضوع انتخاب یکی از زبانهای خارجی: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی، عربی و چینی توسط دانشجویان شاغل به تحصیل دوره دکتری تخصصی؛ در جلسه مورخ ۰۹/‏۰۶/‏۱۳۹۵ کمیته منتخب شورای آموزشی و جلسه مورخ ۱۶/‏۰۶/‏۱۳۹۵ شورای آموزشی دانشگاه مطرح ومصوب گردیده است.

براین اساس دانشجویان مذکور می‌توانند یکی از زبانهای خارجی تعیین شده را به عنوان زبان عمومی دکتری اخذ و بگذرانند