عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

وبینار معرفی برنامه های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ویژه بنیاد ملی نخبگان

وبینار معرفی برنامه های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ویژه بنیاد ملی نخبگان


 به منظور آشنایی با برنامه های حمایتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در شعبه تخصصی پردیس بین المللی کیش، وبینار معرفی مرکز نوآوری و مرکز رشد ویژه اعضای محترم بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود. 
 
محورهای وبینار: 
  • شرایط و فرآیند پذیرش در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • معرفی مرکز نوآوری و کارآفرینی 
  • معرفی برنامه های رویش و شکوفایی
  • معرفی مرکز رشد
 
زمان برگزاری: پنجشنبه 27 آذرماه
 
ساعت:  12:00 الی 13:00
 
لینک وبینار: webinar.utkish.ir
 
آدرس کوتاه :