عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

همکاری سازمان صدا و سیمای مرکز کیش و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

همکاری سازمان صدا و سیمای مرکز کیش و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران


مدیرکل صدا و سیمای مرکز کیش و مدیران ارشد این مرکز، با حضور در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و دیدار با ریاست پردیس، از بخش‌های مختلف پردیس بازدید کردند.
 در این دیدار، آقای داوود سیروس مدیرکل جدید صدا و سیمای مرکز کیش، با بیان توان‌مندی این مرکز ممتاز در همکاری با نماد آموزش عالی کشور، بر بایسته‌گی هم‌افزایی این دو نهاد اثرگذار علمی فرهنگی، تأکید کرد.
رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران هم، حضور مدیرکل صدا و سیمای مرکز کیش در پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران را، نشانه‌ی درک درست متقابل دانشگاه و رسانه توصیف کرد و با برشماری کارکرد رسانه در دنیای معاصر، حضور دانشگاه تهران و صدا و سیما را در کنار یک‌دیگر، نیروی پیش‌ران منطقه‌ی آزاد کیش دانست.
 
دکتر مجید علی‌زاده با اعلام آمادگی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بر پشتیبانی همه‌جانبه‌ی علمی از صدا و سیمای مرکز کیش، نقش این مرکز را نقشی ویژه در میان مراکز صدا و سیمای کشور دانست و تأکید کرد نشست‌های منظم دوسویه با موضوعات گوناگونان برگزار شود.
 
 در این دیدار که اعضای هیأت رئیسِه‌ی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران حضور داشتند، فرصت ها، نقاط قوت و زمینه‌های همکاری دانشگاه تهران و صدا و سیما  از جمله اطلاع رسانی، آگاهی‌بخشی، تبلیغ، آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی در راستای محورهای توسعه‌ی کشور و منطقه‌ی آزاد کیش،  مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده بیشتر از ظرفیت موجود تاکید و مقرر شد، کارگروه مشترک برای پی‌گیری توافقات، تشکیل شود.
 
پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
 

آدرس کوتاه :