نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همکاری بین پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و شرکت صنایع پمپیران

همکاری بین پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و شرکت صنایع پمپیران


قرارداد همکاری آموزش های کاربردی به منظور ارتقاء سطح آموزش فنی کارشناسان و مهندسان حوزه توربوپمپ بین پردیس کیش و صنایع پمپیران امضاء گردید.