عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

هر روزتان نورووز، نورووزتان پیرووز

هر روزتان نورووز، نورووزتان پیرووز


بدین شایسته‌گی جشنی، بدین بایسته‌گی روزی
وطن را در جهان هر روز، جشنی باد و نوروزی

سیزده‌ به‌در، واپسین ایست‌گاه نورووز برای تجدید عهد با اهورامزدای مهربان یکتا و پایش همه‌ی خوبی‌ها و نیکی‌ها و تمرین تولد دوباره‌ در آغوش طبیعت پاک و خود‌آزمایی در نیک‌پنداری و خوب‌گفتاری و درست کرداری است پس، آن‌را قدر بدانیم و از خجسته‌گی‌اش بهره ببریم.

جشن‌ها و آیین‌ها، حیات‌بخش زیست مادی و معنوی مردمان در پهنه‌ی آفرینش‌اند و ایران که چهارباغ جشن‌ها و آیین‌های ایزدی است، جاودان و شادمان باد.
خداوند حافظ شما و عزیزان‌تان باد. آمین

پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :