عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

نخستین دانشجویان غیر ایرانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند

نخستین دانشجویان غیر ایرانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند


نخستین دانشجویان غیر ایرانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند

نخستین دانشجویان غیر ایرانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران تیرماه سال جاری با دفاع از پایان نامه های خود و کسب امتیاز عالی  فارغ التحصیل شدند.
خانم شنی اسماعیل طه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته طراحی صنعتی به راهنمای خانم دکتر یاسمن خداداده دانشیار پردیس کیش دانشگاه تهران از پایان نامه خود با عنوان «طراحی سطل زباله با قابلیت تفکیک و یادآوری کردن، با رویکرد طراحی پایدار» دفاع کرد. این موضوع با هدف فراهم کردن شرایط تفکیک پسماند در خانه ها، کمک به صنعت بازیافت و امکان یادآوری تخلیه سطل زباله انتخاب شده است.
راهنمایی پایان نامه آقای کوسار امین فتاح، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتی را نیز خانم دکتر یاسمن خداداده برعهده داشت. هدف این پایان نامه با عنوان «طراحی تخته نوشتاری آموزشی برای کودکان کلاس اول مبتلا به اوتیسم خفیف، با رویکرد طراحی فراگیر» طراحی وسیله کمک آموزشی برای دانش آموزان اوتیسمی می باشد.
اساتید داور این دو پایان نامه، نتیجه عملکرد دانشجویان را بسیار خوب ارزیابی کرده و استفاده از نتایج بدست آمده از آنها را امکانپذیر دانستند.
لازم به ذکر است که آقای کوسار امین فتاح در سال تحصیلی گذشته موفق به کسب عنوان دانشجوی برگزیده بین الملل در هشتمین جشنواره بین الملل دانشگاه تهران شد.

آدرس کوتاه :