عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

نخستین جلسه سلسله نشست های علمی با عنوان "ارزیابی و انتخاب تکنولوژی برای کارآفرینان"

نخستین جلسه سلسله نشست های علمی با عنوان "ارزیابی و انتخاب تکنولوژی برای کارآفرینان"


 

نخستین جلسه سلسله نشست های علمی با عنوان "ارزیابی و انتخاب تکنولوژی برای کارآفرینان" توسط اقای دکتر فرشاد مدنی استاد دانشگاه oregon health & science university پنج شنبه 13 شهریور ماه ساعت ٩ صبح صرفا برای دانشجویان مقطع دکتری پردیس کیش و بنیاد ملی نخبگان به صورت وبینار برگزار خواهد شد. با توجه به محدودیت ظرفیت، درخواست می شود تا جهت ثبت نام در این نشست به نشانی cba.kisheducation.ir مراجعه نمایید.

ثبت نام در همایش

آدرس کوتاه :