اطلاعیه

نحوه درخواست وام تحصیلی بانک قرض الحسنه مهر ایران - نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

نحوه درخواست وام تحصیلی بانک قرض الحسنه مهر ایران - نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96


1 . درخواست کتبی دانشجو به رئیس امور دانشجویی و فرهنگی پردیس کیش طبق فرمت فایل زیر، ارسال به فکس با شماره ۴۴۴۳۲۹۳۴-۰۷۶
۲. ارسال مدارک دال بر استحقاق دریافت وام به پیوست درخواست ارسالی
(شرایط وام)
۱- کارمزد وام ۴% است.
۲- میزان وام دوره دکتری ۸ میلیون تومان و دوره کارشناسی ارشد ۵ میلیون تومان می‌باشد.
۳- بازپرداخت وام از زمان دریافت، بصورت ماهانه آغاز شده و طی یک سال می‌بایست تسویه می‌گردد.
۴- یک نفر کارمند رسمی بعنوان ضامن الزامی است.
۵- وام جهت تامین شهریه دانشجو بوده و فقط به حساب غیر قابل برداشت دانشجویی پرداخت می‌شود.
۶- با توجه به محدودیت تعداد وام، از بین واجدین شرایط، بر اساس اولویت درخواست، به بانک معرفی می‌گردند

فرم درخواست وام بانک قرض الحسنه مهر ایران