نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نانوشیمی

نانوشیمی


مدیر گروه
 

پرویز رشیدی رنجبر

استاد

شیمی فیزیک آلی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
حسین مهدوی
علیرضا عباسی
 مرتضی فرنیا
معصومه فروتن
سپیده خویی
فرنوش فریدبد
علی مقاری

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری :
- نانوشیمی - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.