عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد

میلاد مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب، مبارک باد


 
در بیابان طلب یک العطش گوی تو خضر
در حریم قدس یک پروانه ات روح الامین


 
علی ای همای رحمت، تـو چه آیتـی خدا را                                         که به ما سوی فکندی ،همه سایه هما را
دل اگر خدا شنـاسی ،همـه در رخ علـی بیـن                                      به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را
نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش خواند                                      متحیّـرم چه نامـم ، شه ملـک لا فتی را
 
آدرس کوتاه :