نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی :  دکتر علی معینی
  مرتبه علمی :  استاد
  رشته :   برق- الکترونیک
  رزومه : رزومه
  آدرس پست الکترونیک :   moeini@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
علی پاینده    
سلمان نیک صفت    
 حسین صمیمی    
سیدحمید حاج سیدجوادی    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
- کامپیوتر- نرم افزار- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- کامپیوتر- نرم افزار - اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
ندارد.