نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهندسی مکاترونیک

مهندسی مکاترونیک


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد محجوب
  مرتبه علمی :  دانشیار
  رشته :   مکانیک
  رزومه :  
  آدرس پست الکترونیک :   mmahjoob@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
کامبیز قائمی اسکویی    
موسی آیتی    
 محمد ذاکرزاد    
مسعود شریعت پناهی    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- مکاترونیک- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
ندارد.