عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

معرفی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به دانش آموختگان زبان فارسی موسسه دهخدای دانشگاه تهران جهت تحصیل

معرفی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به دانش آموختگان زبان فارسی موسسه دهخدای دانشگاه تهران جهت تحصیل


مراسم پایان دوره زبان آموزان فارسی با حضور بیش از 100 نفر از دانش آموختگان در موسسه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی روز چهارشنبه مورخ 1395/05/27 برگزار گردید.
در ابتدای این مراسم دکتر سعید آبادی معاون بین الملل پردیس کیش دانشگاه تهران به تشریح دوره ها و رشته های آموزشی و امکانات و ظرفیت های موجود در پردیس پرداخت و خاطرنشان ساخت که پردیس کیش دانشگاه تهران برای جذب دانشجویان خارجی در حوزه های فنی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و معماری، علوم انسانی و علوم پایه آمادگی دارد. وی افزود برنامه بین المللی شدن در دانشگاه تهران بطور کلی و در پردیس کیش بطور ویژه از اهداف اصلی است و پردیس کیش در این چهارچوب برای جذب دانشجویان خارجی، تاسیس دوره های مشترک با دانشگاههای مطرح خارجی و تبادل دانشجو برنامه ریزی نموده است.
در انتهای مراسم گواهینامه های پایان دوره توسط دکتر درزی ریاست موسسه، دکتر سعید آبادی معاون بین الملل پردیس کیش و دیگر اساتید و مدرسین به دانش آموختگان اهداء شد.
 
  
  
آدرس کوتاه :