عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

معرفی نشریات بین المللی و رتبه الف (دانشگاه تربیت مدرس)

معرفی نشریات بین المللی و رتبه الف (دانشگاه تربیت مدرس)


به استحضار اساتید و دانشجویان گرامی می‌رساند تا کنون تعداد هفت نشریه از نشریات دانشگاه تربیت مدرس موفق به کسب نمایه بین المللی شده‌اند. همچنین نشریه «پژوهش های رشد و توسعه پایدار» با صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس بر اساس آئین نامه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به کسب رتبه «الف» شده است. مشخصات نشریات فوق در جدول زیر ارائه شده است.

ردیف

عنوان

آدرس سایت

نمایه

۱

Journal of Agricultural Science and Technology

https://jast.modares.ac.ir

ISI- SCOPUS

2

Journal of Crop Protection

https://jcp. modares.ac.ir

SCOPUS-CABI

3

Journal of Insect Biodiversity and Systematics

https://jibs. modares.ac.ir

SCOPUS- BIOLOGICAL

ABSTRACTS-BIOSIS-CABI

4

Infection Epidemiology and

Microbiology

https://iem. modares.ac.ir

SCOPUS

5

Health Education and Health

Promotion

https://hehp. modares.ac.ir

SCOPUS

6

جستارهای زبانی

https://lrr. modares.ac.ir

SCOPUS- PROQUEST

7

علوم و صنایع غذایی

https://fsct. modares.ac.ir

SCOPUS- FSTA

8

پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار

https://ecor. modares.ac.ir

DOAJ

 
آدرس کوتاه :