عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

معاون بین الملل پردیس کیش و هیئتی از دانشگاههای آلمان راههای همکاری را بررسی کردند

معاون بین الملل پردیس کیش و هیئتی از دانشگاههای آلمان راههای همکاری را بررسی کردند


هیئتی از دانشگاههای آلمان متشکل از رئیس دانشگاه علمی کاربردی Fulda، مدیر بخش بین الملل دانشگاه Giessen، رئیس بخش خاورمیانه و افریقای مجمع دانشگاههای آلمان و مدیر بخش بین الملل دانشگاه Hannover یازدهم تیرماه با دکتر محمدرضا سعید آبادی معاون بین الملل پردیس کیش دانشگاه تهران ملاقات نمودند. 
در این دیدار ضمن آشنایی طرفین با ظرفیت ها و حوزه های همکاری، مقرر شد برای ارتقاء همکاریهای دانشگاهی بین پردیس کیش و دانشگاههای آلمان در زمینه های تبادل دانشجو و برگزاری کارگاهها و دوره های مشترک پیشنهادات طرفین تبادل گردد.
 
آدرس کوتاه :