عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

مسابقات آنلاین و مجازی دارت

مسابقات آنلاین و مجازی دارت


اداره کل تربیت بدنی دانشگاه مسابقات آنلاین و مجازی پرتاب دارت را در روز پنجشنبه اول خرداد به همراه جوایز به نفرات برتر برگزار می کند.
شرایط شرکت در مسابقه :
1 .دانشجویان دختر و پسر، کارکنان و اعضای هیإت علمی خانم و آقا مجاز به شرکت در مسابقات می باشند؛
2 .مسابقه به صورت امتیازی و مجموع امتیاز است؛
3 .شرکت کنندگان مجاز به پرتاب 1 راند(3 پرتاب) آزمایشی میباشد؛
4 .شرکت کنندگان مجاز به پرتاب 7 راند ( 21 پرتاب) جهت کسب امتیاز میباشند؛
5 .مسابقه با تماس واتساپی انجام خواهد شد و امتیازها توسط داور ثبت می شود؛
6 .مسابقات زیر نظر کمیته دارت استان تهران برگزار می شود.
تجهیزات مورد نیاز:
1 .تخته دارت
2 .یک دست دارت
3 .تلفن همراه

نکته : کسانی که قصد شرکت در مسابقات را دارند می توانند اطالعات خود شامل نام و نام خانوادگی، نام دانشکده و پردیس، شماره همراه و شماره واتساپی خود را تا روز دوشنبه 92 اردیبهشت به شماره واتساپ 06166076455 سرکار خانم بهرامی ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 61113706 و 06166076455 خانم بهرامی تماس حاصل فرمایید.

آدرس کوتاه :