نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز مشاوره

مرکز مشاوره


دانشجویان می توانند به صورت رایگان از خدمات این مرکز استفاده نمایند.

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، ساعات حضور مشاور طبق جدول زیر خواهد بود:

عصر صبح ایام هفته
14-19 9-13 چهارشنبه
14-19 9-13 پنج شنبه
14-19 9-13 جمعه