نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز فناوری اطلاعات

مرکز فناوری اطلاعات


نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
مهندس پیمان مظفری رئیس اداره فناوری اطلاعات 170 p.mozaffari@ut.ac.ir
مهندس سینا سیاردوست کارشناس مسئول فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی 117 s.sayardoost@ut.ac.ir