نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز رشد

مرکز رشد


مرکز رشد یکی از رایج‌ترین ساختارهای کالبدی در اغلب پارک های علم و فناوری و همچنین محلی برای استقرار هسته‌های فناور و شرکت های دانش بنیان نوپا می‌باشد که مراحل پیش‌رشد و دوره رشد را پشت سر می‌گذارند.
مرکز رشد با ارائه خدمات تخصصی از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینانی که درقالب واحدهای نوپا در زمینه های مختلف فناوری با اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن تشکیل شده اند، پشتیبانی می کند و برای مدت چند سال مشاوره های ضروری، خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آنها به منظور حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری کشور را ارایه می نماید.
در راستای سیاست‌های کلان کشور و با هدف توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان متکی به تحقیقات اصیل، هدفمند، میان رشته ای، فرارشته‌ای و یکپارچه، شعبه مرکز رشد پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران در پردیس بین المللی کیش ایجاد شده است.