عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می کند


مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در راستای ترویج علم و برقراری ارتباط میان علم و عموم اقشار جامعه در نظر دارد دومین دوره جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی را برگزار کند.
آدرس کوتاه :