نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز بهداشت

مرکز بهداشت


 پردیس بین المللی کیش در راستای ارائه خدمات پزشکی به دانشجویان ، اقدام به ایجاد مرکز بهداشت و سلامت  نموده است. دانشجویان می توانند به صورت رایگان از خدمات این مرکز استفاده نمایند. در آغاز هر سال تحصیلی طرح پایش سلامت برای کلیه­ ی دانشجویان جدیدالورود انجام می­گیرد.
برنامه­ ی حضور پزشک در مرکز: