عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد


1- تکمیل و امضای فرم تایید پایان نامه و گزارش پیشرفت پایان نامه توسط استاد راهنما و مدیر گروه ( در شرایط فعلی و تا از بین رفتن شرایط خاص به خاطر بیماری کرونا، امضای اسانید می توانند به صورت الکترونیکی و یا ارسال ایمیل باشد. دانشجو متن تایید ایمیل اساتید را پرینت و در سامانه بارگذاری نماید.)
2- تایید و امضای گزارش نتیجه  همانند جویی توسط استاد راهنما  (درصد همانند جویی باید کمتر از 40 درصد باشد.)
3- همانند جویی توسط دانشجو انجام می شود و نتیجه در سامانه بارگذاری می شود. کد شناسه و رایانامه برای دانشجویان پردیس بین المللی کیش در سامانه ایرانداک  QssJh وkishlib@ut.ac.ir می باشد. ( در صورت نیاز به راهنمایی در این خصوص با کتابخانه داخلی 132 و 244 تماس حاصل شود.)
برای مشاهده  راهنمای همانند جویی کاربران اینجا را کلیک کنید.
برای مشاهده  فرآیند سامانه  همانند جویی کاربران اینجا را کلیک کنید .
4- بارگذاری همه مدارک فوق به همراه فایل word  و pdf   رساله در سامانه جامع آموزش به آدرس ems.ut.ac.ir ( تصویر ذیل)
5- بارگذاری همه مدارک تصویر ذیل (به جز صورتجلسه دفاع و مجوز دفاع دکتری /  ارشد) برای دانشجویان پردیس اجباری است .

6- تایید کارشناس آموزش، استاد راهنما و معاون آموزشی در سامانه
7- ارسال فرم های داوری به اساتید داور توسط دانشجو
8- ارسال نتیجه داوری به کارشناس دفاع
9-  هماهنگی با تیم داوران توسط دانشجو  (استاد / اساتید راهنما ، استاد/ اساتید مشاور و اساتید داور برای برگزاری جلسه دفاع
10- اعلام جلسه دفاع به کارشناس آموزش حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه از طریق ایمیل .

 راهنمای ویدیویی برگزاری جلسه دفاع آنلاین

راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ و اﻧﺠﺎم دﻓﺎع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ                                                                                                                    

موفق باشید

 

آدرس کوتاه :