عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

مراحل دفاع از رساله دکتری

مراحل دفاع از رساله دکتری


1- ارسال نامه پذیرش مقاله یا مقاله چاپ شده به کارشناس امور رساله جهت بررسی (از طریق ایمیل به آدرس gzare@ut.ac.ir )
2-  ارسال فرم داوری از سوی کارشناس دفاع به دانشجو
3- تکمیل و امضای فرم کفایت رساله دکتری، گزارش پیشرفت رساله توسط استاد راهنما و مدیر گروه ( در شرایط فعلی و تا از بین رفتن شرایط خاص به خاطر بیماری کرونا، امضای اسانید می توانند به صورت الکترونیکی و یا ارسال ایمیل باشد. دانشجو متن تایید ایمیل اساتید را پرینت و در سامانه بارگذاری نماید)
1-3 امضای نامه پذیرش مقاله یا مقاله چاپ شده توسط استاد راهنما و مشاور و مدیر گروه
2-3  تایید و امضای گزارش نتیجه  همانند جویی توسط استاد راهنما
3-3 درصد همانند جویی باید کمتر از 40 درصد باشد.
3-4 برای دانشجویان گروه جغرافیا باید کمتر از 25 درصد باشد.
4 همانند جویی توسط دانشجو انجام می شود و نتیجه در سامانه بارگذاری می شود. کدشناسه و رایانامه برای دانشجویان پردیس بین المللی کیش در سامانه ایرانداک  QssJh وkishlib@ut.ac.ir می باشد. (در صورت نیاز به راهنمایی در این خصوص با کتابخانه داخلی 132 و 244 تماس حاصل شود)
برای مشاهده  راهنمای همانند جویی کاربران اینجا را کلیک کنید .
برای مشاهده  فرآیند سامانه  همانند جویی کاربران اینجا را کلیک کنید .
4- بارگذاری همه مدارک فوق به همراه فایل word  و pdf   رساله در سامانه جامع آموزش به آدرس ems.ut.ac.ir ( تصویر ذیل) بیست روز قبل از دفاع 
5- بارگذاری همه مدارک تصویر ذیل (به جز صورتجلسه دفاع و مجوز دفاع دکتری / ارشد) برای دانشجویان پردیس اجباری است .

6- تایید کارشناس آموزش
7- ارسال فرم های داوری به اساتید داور توسط دانشجو
8- ارسال نتیجه داوری به کارشناس دفاع
9-  هماهنگی با تیم داوران توسط دانشجو (استاد / اساتید راهنما ، استاد/ اساتید مشاور و اساتید داور برای برگزاری جلسه دفاع
10- اعلام جلسه دفاع به کارشناس آموزش حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه از طریق ایمیل.
 

 راهنمای ویدیویی برگزاری جلسه دفاع آنلاین

راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺮاﺣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ و اﻧﺠﺎم دﻓﺎع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/رﺳﺎﻟﻪ                                                                                                                         
موفق باشید

آدرس کوتاه :