نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت مالی

مدیریت مالی


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی :  دکتر رضا تهرانی
  مرتبه علمی : دانشیار
  رشته :  مدیریت مالی
  رزومه : رزومه
  آدرس پست الکترونیک : rtehrani@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
مجتبی میرلوحی    
مهدی نجفی    
 سعید شیرزادی    
عزت الله عباسیان    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
- مدیریت مالی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
کارشناسی ارشد :
- مدیریت مالی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- مدیریت مالی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.