نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت جهانگردی

مدیریت جهانگردی


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا سعیدآبادی
  مرتبه علمی :  دانشیار
  رشته : ارتباطات بین الملل
  رزومه :  
  آدرس پست الکترونیک : sabadi@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
سهیلا بورقانی فراهانی    
عباس عباسپور    
 ابوالقاسم  میرا    
آلبرت بغزیان    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :

- مدیریت جهانگردی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :

- ندارد.