نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت اجرایی

مدیریت اجرایی


مدیر گروه
 

طهمورث حسنقلی پور

استاد

مدیریت اجرایی

 

اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
حسن بودلایی
غلامحسین نیکوکار
   عزت الله اصغری زاده
محمودرضا مستقیمی

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
- ندارد.
کارشناسی ارشد :
مدیریت اجرائی-اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
- ندارد.