عناوین کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه ها و دوره های آموزشی

لیست کارگاه های آموزشی نیم سال دوم تحصیلی97-96 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

لیست کارگاه های آموزشی نیم سال دوم تحصیلی97-96 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


لیست کارگاه های آموزشی نیم سال دوم تحصیلی97-96 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

دبیر

مدرس

گروه درخواست کننده

موضوع کارگاه

ردیف

سالن اجتماعات

3 اسفند 96

گنجیان

زهرا نعمتی-امانتی

علوم ورزشی

ورزش: محدودیت ها و انگیزه های زمینه ساز موفقیت

1

سالن اجتماعات

اسفند96

متین

دکتر بغزیان

مدیریت

قراردادهای نفتی

2

سالن اجتماعات

اسفند 96

متین

دکتر بودلایی

مدیریت

ارتباطات اثربخش

3

سالن اجتماعات

اسفند96

متین

دکتر بغزیان

مدیریت

مبارزه با پول شویی

4

سالن اجتماعات

اسفند 96

موسوی

دکتر هویدی

محیط زیست

کاربرد دستگاه های آزمایشگاهی در محیط زیست

5

سایت دکتری

1 الی 3 اردیبهشت 97

فاخته شاد

مهندس سیاردوست

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

Network+دوره مقدماتی شبکه های کامپیوتری

6

سایت دکتری

24-22 و 31-29 اردیبهشت97

فاخته شاد

مهندس سیاردوست

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

CCNAدوره تخصصی شبکه های کامپیوتری

7

سالن اجتماعات

فروردین97

گنجیان

دکتر دانشمندی

علوم ورزشی

آشنایی با رشته تنیس: آسیب شناسی ورزش و اختلالات اسکلتی عضلانی

8

سالن اجتماعات

اریبهشت97

میرزرگر

دکتر درانی

روانشناسی

آسیب شناسی و رفتارشناسی سبک زندگی

9

سالن اجتماعات

اردیبهشت 97

مصطفوی

دکتر جوادی

محیط زیست

ابزارهای نوین تحلیل مسائل مهندسی و مدیریت

10

سالن اجتماعات

فروردین 97

موسوی

دکتر برخورداری

اقتصاد و مالی

مدل سازی تعادل عمومی قابل محاسبه با استفاده  GAMSاز نرم افزار

11

سالن اجتماعات

فروردین 97

موسوی

دکتر خاکسار

معماری

اصول و روش تدوین و تبیین نطق

12

سالن اجتماعات

اردیبهشت97

دهقانی

دکتر فتانه تقی یار

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

ISI پروپوزال نویسی،مقاله نویسی

و جستجو در منابع علمی و شیوه ارائه مطالب علمی

13

سایت

27 و 28 اردیبهشت 97

امامی

دکتر ودادهیر

بازاریابی و سیاستگذاری

کاربرد روش نظریه داده بنیاد در مطالعات مدیریت و بازرگانی با نرم افزار   Maxqda12

14

سالن اجتماعات

خرداد 97

شانه ساز

دکتر شایگان

حقوق

روش تحقیق، پایان نامه نویسی و رساله نویسی

15

لابراتوار زبان

خرداد 97

حسین زاده

دکتر میررحیمی

معماری_معماری انرژی

کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی

16

کلاس 241

خرداد 97

محمدی

آقای دکتر امید بزرگ حداد، خانم دکتر مریم پازوکی و خانم دکتر الهه فلاح پور

محیط زیست

کارگاه ابزارهای برنامه ریزی خطی و تکاملی/0نرم افزارهای لینگو و متلب)

17

سالن اجتماعات

تیر 97

دکتر پدرام قربانی

آقای دکتر رجبی، خانم دکتر آکوچکیان، آقای دکتر پدرام قریانی و آقای پاژرنگ

علوم ورزشی

دانش افزایی در رشته ژیمناستیک

18

 

آدرس کوتاه :