اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی


مهلت ارایه طرح پیشنهادی (پروپوزال) پس از تایید و تصویب عنوان رساله دکتری تخصصی جهت تصویب در گروه های آموزشی مربوط " حداکثر تا پایان نیمسال پنجم تحصیل دانشجو" ، از طریق سامانه تصویب پروپوزال می باشد. 
شایان ذکر است در صورت عدم تصویب موضوع رساله حکم محرومیت از تحصیل دانشجو صادر می گردد. 
حوزه معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی