عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر


با عنایت به برگزاری" سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار"با مشارکت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران؛  دانشجویان و متقاضیان معظم شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی می توانند پس از تکمیل تقاضانامه (فرم شماره یک)  به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 به کارشناس امور شاهد و ایثارگر دانشگاه تحویل نمایند. .(اصل مدارک و مستندات به صورت دستی ارسال گردد.)
ضمن بررسی تقاضا نامه‌های دریافتی از دانشجویان، در هر مقطع تحصیلی صرفاً یک نفر را که بیشترین امتیاز را کسب نموده است  به اداره کل معرفی می شود.

تأکید می‌گردد با عنایت به محدودیت برنامه زمانی تنظیم شده، تاریخ‌ مذکور قطعی و غیرقابل تمدید بوده و به نامه‌ها، فرم‌ها و یا هرگونه مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آدرس کوتاه :