عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

فراخوان هسته‌های فناور با محوریت مقابله با ویروس کرونا در قالب طرح‌های رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فراخوان هسته‌های فناور با محوریت مقابله با ویروس کرونا در قالب طرح‌های رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


اطلاعات تکمیلی فراخوان در آدرس: http://utstpark.ir

آدرس کوتاه :