عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

فراخوان نیروهای داوطلبی سومین همایش ورزش و بیماری ها

فراخوان نیروهای داوطلبی سومین همایش ورزش و بیماری ها


از دانشجویان علاقه مند به عضویت در کمیته داوطلبین دبیرخانه اجرایی «سومین همایش ورزش و بیماری ها» دعوت می شود، جهت اعلام آمادگی به دفتر اداره پژوهش مراجعه نمایند. این همایش در روزهای 9 و 10 آذرماه  برگزار می گردد.
آدرس کوتاه :