عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

فراخوان دریافت طرح های پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس

فراخوان دریافت طرح های پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس


 
به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم می رساند، فراخوان دریافت طرح‌های پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج‌فارس از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران منتشر شد. از اهداف بلند مدت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی (INSF)، حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس و آگاه‌سازی افکار عمومی در خصوص حفظ و مراقبت از آن‌ها است. بنابراین صندوق به عنوان نخستین گام جهت رسیدن به این مسئله از طرح‌های پژوهشی با اولویت‌های وضعیت کنونی این اکوسیستم‌ها، جمع‌آوری داده‌های موجود یا جدید و انجام پژوهش‌های اکولوژیکی مرتبط حمایت می‌کند.
در این راستا و در جهت برقراری یک نظام هماهنگ در مدیریت طرحهای پژوهشی سه حوزه مذکور، پژوهشگران می توانند فرم خام پروپوزال مقدماتی را تا تاریخ 29 اسفند ماه سال جاری تکمیل و به آدرس الکترونیکی persiangulf@insf.org ارسال نمایید. 
در این روند پروپوزال های اولیه نخست توسط داوران صندوق، بررسی و غربالگری شده و از آن دسته پژوهشگرانی که محتوای علمی پروپوزال و سابقه پژوهشی مرتبط با موضوع ایشان مورد تایید داوران قرار گیرد، خواسته خواهد شد تا پروپوزال کامل خود را جهت داوری نهایی در سامانه صندوق ثبت نمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی www.insf.org مراجعه کنید.
آدرس کوتاه :