عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه های رویش، شکوفایی و جهش در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فراخوان حمایت از صاحبان ایده در برنامه های رویش، شکوفایی و جهش در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران


پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران حمایت کند.

بازه ثبت نام: ١١ اردیبهشت لغایت ٣١ اردیبهشت

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٨٨٢٢٠٧٠٠ الی ٤ داخلی ١٥٤،١٦٤ و ١٤٠ تماس حاصل نمایید.

علاقه مندان میتوانند متن کامل فراخوان را در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطالعه نمایید:

http://utstpark.ir/rooyesh-shokofaie-bahar-1400/

آدرس کوتاه :