عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

فراخوان ایده مسابقه هوش

فراخوان ایده مسابقه هوش


 

از دانشجویان علاقه مند و صاحب ایده جهت برگزاری مسابقه هوش دعوت می شود پیشنهادات خود را تا تاریخ 1397/09/14 به دفتر اداره پژوهش (جناب آقای شانه ساز) یا به آدرس ایمیل پژوهش (kishresearch@ut.ac.ir) ارسال نمایند.

آدرس کوتاه :