عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

فراخوان آژانس دانشگاهی زبان فرانسه AUF

فراخوان آژانس دانشگاهی زبان فرانسه AUF


‌در چارچوب عضویت دانشگاه تهران با آژانس دانشگاهی زبان فرانسه AUF، اساتید محترم و دانشجویان فرانسه زبان امکان استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط آژانس مذکور را دارند. فراخوان آژانس دوبار در سال بر روی سایت آن قرار می‌گیرد. اساتید و دانشجویان گرامی برای سفرهای پژوهشی، شرکت در همایش‌ها، برگزاری کارگاه، برگزاری همایش، چاپ کتاب، در صورتیکه تمام یا بخشی از این فعالیت‌ها به زبان فرانسه باشد، می‌توانند از حمایت آژانس برخوردار شوند. در ذیل مواردی که در فراخوان این دوره آمده و آدرس سایتهای مربوطه اعلام می‌گردد. 
 
Demande d|expertise - Appel d|offres 2016 dans le cadre du programme "Dialogue d|expertise" (International) ( connexion requise )
Ouvert du 2 mai au 31 octobre 2016 à 17h, heure de Paris
Soutien aux publications, hors actes de colloque 2016 (Moyen Orient) ( connexion requise )
Ouvert jusqu|au 31 décembre 2016, minuit heure GMT+2
Soutien aux manifestations scientifiques 2016 (Moyen Orient) ( connexion requise )
Ouvert jusqu|au 31 décembre 2016, minuit heure GMT+2
Appel d|offre : Allocations de participation à une manifestation scientifique 2016 (Moyen-Orient) ( connexion requise )
Ouvert du 5 janvier au 31 décembre 2016 à 12h (midi), heure de Beyrouth
Appel d|offre : Mobilités doctorales 2016 - IFIC/MIRRTICE (International) ( connexion requise )
Ouvert du 23 août au 30 septembre 2016à minuit, GMT + 1
 
آدرس کوتاه :