نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی


مدیر گروه
 

فاطمه فهیم نیا

دانشیار

  کتابداری و اطلاع رسانی

 


اعضا و همکاران هیات علمی:
برای اجرای این رشته، از استادان شاخص دانشگاه تهران و گروه های مرتبط و توانمندی های ایشان بهره گیری می شود:
 
نام نام خانوادگی لینک رخ نما
نصرت ریاحی نیا
نادر نقشینه
 مریم ناخدا

رشته مقطع ها:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
ندارد
دکتری:
- علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.