عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

عضویت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در انجمن معتبر بین المللی

عضویت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در انجمن معتبر بین المللی


پردیس بین المللی کیش دانشگاه با توجه به فعالیتهای گسترده و چشمگیر گروه طراحی صنعتی این پردیس در زمینه ارائه موفق دوره کارشناسی ارشد و برگزاری کارگاههای متعدد بین المللی با حضور اساتید صاحب نام اروپایی و امریکایی، به عضویت LeNS انتخاب شد. LeNS یک انجمن معتبر و شناخته شده بین المللی است که برای هماهنگ کردن آموزش عالی و پژوهش در زمینه طراحی پایدار "Sustainability Design" با تامین مالی اتحادیه اروپا و اراسموس مشغول فعالیت بوده و دارای 129 دانشگاه عضو از 14 منطقه جهان می باشد. 
آدرس کوتاه :