عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

طرح رصد و پشتیبانی برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

طرح رصد و پشتیبانی برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه


طرح رصد و پشتیبانی برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه مفتخر است برای دومین بار، طرح رصد و پشتیبانی برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه را با اهداف زیر اجرا نماید:
1.    رصد پژوهش‌های پیشین به منظور پشتیبانی از تکمیل فرآیند تولید ثروت از دانش
2.    تشویق و ایجاد انگیزه در پژوهشگران برای ادامه راه
3.    افزایش اثربخشی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه
4.    معرفی دستاوردهای پژوهش‌های دانشگاهی
در سال جاری با توجه به استقبال پژوهشگران برگزیده دوره‌های گذشته، این رقابت بین برگزیدگان پنج سال گذشته جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه برقرار خواهد شد و همینطور دانشجویان نیز در این رقابت شرکت خواهد داشت. لذا در این راستا پژوهشگرانی که فعالیت پژوهشی را که منجر به برگزیده شدن ایشان در دوره‌های قبل شده است ادامه داده‌اند و به نتایج جدیدی دست یافته‌اند می‌توانند برای شرکت در این رقابت اعلام آمادگی نمایند.
با توجه به تعدد احتمالی مخاطبان، در فرایند اجرایی یک مرحله داوری با سه معیار زیر انجام خواهد شد:
۱. پژوهشگر پس از برگزیده شدن در جشنواره پژوهش، راه پژوهش خود را ادامه داده و از یک گام تا گام‌های بیشتری به پیشرفت‌های مضاعفی در همان راستا دست یافته باشند.
۲. پژوهش و معیاری که باعث برگزیده شدن پژوهشگر در جشنواره پژوهش شده است صاحب دستاورد جدید و یا منجر به قرارداد و یا تقدیری دیگر شده است.
۳. پژوهشگر برگزیده از پژوهش خود که منجر به برگزیده شدن ایشان در جشنواره شده برای برطرف نمودن نیاز جامعه استفاده نموده است.
با این سه معیار متقاضیان شرکت در این طرح داوری شده و در نهایت منتخبین به رأی عموم جامعه دانشگاهی قرار داده خواهد شد تا بدینوسیله مقبولیت پژوهش‌ها برای جامعه و میزان راه‌گشایی پژوهش‌ها برای مشکلات کشور سنجیده شود.
لذا متقاضیان (شامل برگزیدگان از جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۲ دانشگاه تا کنون شامل هیأت علمی برجسته، نمونه و جوان، دستاورد پژوهشی ویژه، طرح پژوهشی کاربردی نمونه و برجسته، دانشجویان پژوهشگر نمونه (ارشد و دکتری) و همینطور رساله و پایان نامه نمونه) می‌توانند با توجه به سه معیار ذکر شده از طریق پست الکترونیکی به آدرس (research@ut.ac.ir) جهت شرکت در طرح رصد و پشتیبانی برگزیدگان جشنواره پژوهش تا ۱۵ آبان‌ماه اعلام آمادگی نمایند.

 


 

آدرس کوتاه :