نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهرسازی

شهرسازی


مدیر گروه
 
  نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد مهدی عزیزی
  مرتبه علمی :  استاد
  رشته :   شهرسازی
  رزومه : رزومه
  آدرس پست الکترونیک :   dtalaei@ut.ac.ir

شورای برنامه ریزی گروه:
برای اجرای مقاطع مختلف این رشته از پتانسیل‌های استادان توانمند گروه‌های ذی‌ربط دانشگاه تهران و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها بهره‌گیری می‌شود.
تعدادی از همکاران شاخص رشته به قرار زیر است:
 
 
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیک
حسنعلی لقایی    
حمیدرضا پارسی    
سیداحمد سعیدنیا    

عناوین رشته‌ها و مقاطع دایر آن:
کارشناسی :
ندارد
کارشناسی ارشد :
- طراحی شهری- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
- برنامه ریزی شهری- اهداف و مشخصات جامع برنامه درسی را از اینجا دریافت کنید.
دکتری :
ندارد