نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح عمومی پروژه

شرح عمومی پروژه


پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران واقع در قطعه زمینی به مساحت 92700 متر مربع واقع در رینگ 75 متری (میدان خارک)و جاده جهان قطعه آموزشی جزیره کیش می باشد. این مجموعه شامل ساختمانهای مختلفی با کاربری های آموزشی، اداری خدماتی، رفاهی، ورزشی و غیره می باشد.
 

 

نمای سه بعدی مجموعه
 
در ادامه به تشریخ خصوصیات کلی هر ساختمان پرداخته خواهد شد:

- ساختمان مرکزی
این پروژه شامل چهار بلوک سه طبقه مجزا از یکدیگر و قسمتهای ارتباطی میانی می باشد. زیر بنای کلی ساختمان مرکزی در حدود 27500 متر مربع می باشد. ارتفاع کف تا کف طبقات در حدود 5.20 متر و طول دهانه های باربر در چهار بلوک اصلی 10 و 13.5 متر و در بخشهای ارتباطی حداکثر 32.5 متر در نظر گرفته شده است.

- دانشکده فنی و مهندسی
این دانشکده شامل دو بلوک 1 و 2 می باشد که هر بلوک شامل یک طبقه زیرزمین و چهار طبقه بالاتر از سطح زمین و زیر بنای کلی این دو بلوک در حدود 26440 متر مربع می باشد. ارتفاع طبقات سازه در زیرزمین 4.0 متر و بالاتر از آن کف تا کف معماری در حدود 4.5 متر می باشد. طول دهانه های باربر عمدتاً 8 و 10 متر می باشد.

- سایر دانشکده ها
- دانشکده هنر و معماری ، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشکده علوم بنیادی و منابع طبیعی و دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
این چهار ساختمان هر یک با زیر بنایی در حدود 8820 متر مربع دارای چهار طبقه با ارتفاع کف تا کف 4.5 متر می باشند. طول دهانه های باربر آنها نیز عمدتاً 8 و 10 متر است.

- ساختمان ورزشگاه 
ساختمان ورزشگاه با زیر بنایی در حدود 5880 متر مربع حداکثر در دو طبقه بالاتر از سطح زمین و یک طبقه زیرزمین احداث می گردد. این ساختمان دارای دو سالن با دهانه های باربر به ترتیب 15 و 20 متر می باشد که کاربری آنها سالن استخر و بازیهای سرپوشیده است. و در بخشهای دیگر این ساختمان دهانه ها کوتاهتر است. با توجه به خصوصیات این ساختمان درز انقطاعی در آن تعبیه گردید تا با جا شدن کامل اسکلت و کفها سازه ان به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم گردد. در اینصورت انتظار رفتار سازه ای بهتری را از آن خواهیم داشت و با توجه به طول کل ساختمان می توان از اثر تنشهای ناشی از تغییرات دما در اسکلت آن صرف نظر کرد. بدین ترتیب  از نظر اقتصادی و اجرایی نیز سازه در وضعیت مناسبتری قرار خواهد گرفت. دیوارهای بتنی در دورتا دور زیرزمین وظیفه نگهداری خاک را خواهند داشت.      

- ساختمان استخر مسابقات و تاسیسات 
این ساختمان با زیربنایی در حدود 5612  متر مربع شامل یک طبقه زیرزمین و یک طبقه بالاتر از سطح زمین می باشد و همانطور که از اسم آن پیداست دارای دو کاربری ورزشی و تاسیساتی است. در قسمت زیرزمین این ساختمان فضاهای تاسیساتی و مخازن آب قرار گرفته است که دور تا دور آنها بوسیله دیوارهای بتنی مهار خواهد شد. طول دهانه های باربر این سازه حداکثر به 27 متر در بخش سالن استخر بانوان خواهد رسید. حداکثر ارتفاع سازه نیز در طبقه اول به 10 متر می رسد.

- ساختمان سلف سرویس
ساختمان سلف سرویس مجموعه پردیس کیش دارای زیر بنای بالغ بر 3990 متر مربع می باشد. سازه این ساختمان در بخشی چهار طبقه و در قسمتی سه طبقه می باشد. ارتفاع طبقه همکف از روی شالوده در حدود 4.20 متر و در طبقات بالاتر در حدود 4.0 متر می باشد. طول دهانه های باربر این سازه بین 5.6 متر تا 9.0 متر در نظر گرفته شده است. 

- ساختمان استاد سرا
ساختمان استاد سرا دارای سازه ای دو طبقه می باشد. زیر بنای این ساختمان بالغ بر 3310 متر مربع می باشد و ارتفاع همکف از روی شالوده در حدود 6.30 متر و ارتفاع طبقه اول از کف تا کف در حدود 4.20 متر در نظر گرفته شده است طول حداکثر دهانه های باربر عمدتاً 8.40، 9.50 و 14 متر می باشد. 

- ساختمان مسجد
ساختمان مسجد دارای دو بخش اصلی و ورواق می باشد. زیر بنای این ساختمان در حدود 480 متر مربع می باشد و ارتفاع این ساختمان از روی شالوده در حدود 8.50 متر می باشد، طول حداکثر دهانه های باربر عمدتا 6.50  متر می باشد.