عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

سخنرانی دکتر سید منصور خلیلی عراقی در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش دانشگاهی در آموزش، علوم و علوم انسانی

سخنرانی دکتر سید منصور خلیلی عراقی در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش دانشگاهی در آموزش، علوم و علوم انسانی


دکتر سید منصور خلیلی عراقی، رئیس پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران و استاد اقتصاد این دانشگاه، در کنفرانس بین المللی پژوهش دانشگاهی در آموزش، علوم و علوم انسانی  سخنرانی خود با عنوان «ظرفیت جذب نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانش: مطالعه موردی ایران» را ارائه کرد. 
در این کنفرانس که در کشور آمریکا برگزار شد، سخنرانان درباره ایده های جدید، بهترین شیوه ها، دانش و تجربیات  با تمرکز بر ترویج پژوهش، بهره وری، کارآفرینی، نوآوری و مدیریت کیفیت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
آدرس کوتاه :