عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

سخنرانی استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دوازدهمین پاتوق شعر و داستان کیش

سخنرانی استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دوازدهمین پاتوق شعر و داستان کیش


دوازدهمین پاتوق شعر و داستان کیش با موضوع بزرگ داشت حکیمان هزاره ی نخست زبان و ادبیات فارسی، حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام نیشابوری، یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه در سالن ابن سینا مرکز همایشهای بین المللی کیش برگزار می شود.
دکتر علی دانشورکیان استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از سخنرانان این برنامه می باشد. از دانشگاهیان فرهیخته جهت شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید.

آدرس کوتاه :