نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت2

سایت2


این سایت در طبقه اول و در مرکز سالن واقع شده است و دانشجویان می تواننددر قالب کلاس ها و کارگاه های آموزشی که در این سایت برگزار می شود از امکانات آن استفاده نمایند.
تعداد سیستم های کامپیوتری  :25 عدد
سایر تجهیزات :پرینتر لیزری- تخته آموزشی - ویدئو پروژکتور
ساعات کار سایت : مطابق با برنامه اعلامی از سوی اداره آموزش
شرایط استفاده از سایت :
 خوردن و آشامیدن در محیط سایت ممنوع است.کلیه نرم افزار های عمومی مورد نیاز بر روی سیستم ها موجود و همچنین شماری از نرم افزاری تخصصی مورد نیاز اکثر رشته ها نیز نصب می باشد. دانشجویان امکان استفاده از پرینتر سایت  را دارند. شایان ذکر است کلیه سیستم های این سایت متصل به منبع تغذیه برق مرکزی هستند و در صورت قعطی برق سیستم ها خاموش نگردیده و کاربران با خیالی آسوده بکار خود ادامه می دهند.