نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سایت پایان نامه

سایت پایان نامه


این سایت در طبقه اول و در مرکز سالن در کنار سایت شماره 2 واقع شده است که تنها اعضای کتابخانه می توانند به پایان نامه های دانشگاه تهران به صورت آنلاین دسترسی داشته و طبق ساعات اعلام شده از طرف کتابخانه پردیس به این سایت مراجعه فرمایند.
تعداد سیستم های کامپیوتری  :8 عدد