عناوین خبر ها
آرشیو اخبار

متن خبر

سال‌روز غروب دهمین اَبَر اختر کهکشان خاندان وحی، پیشوای نیکی و درستی، امام علی هادی(ع) تسلیت باد.

سال‌روز غروب دهمین اَبَر اختر کهکشان خاندان وحی، پیشوای نیکی و درستی، امام علی هادی(ع) تسلیت باد.


فروتنی، انسان را به بزرگی و دانایی می‌رساند. (امام هادی علیه‌السلام)
 
سال‌روز غروب دهمین اَبَر اختر کهکشان خاندان وحی، پیشوای نیکی و درستی، امام علی هادی (ع) تسلیت باد.
امام نیایش‌ها، بیشتر زندگی خویش را تحت کنترل شدید و ستم حاکمان ستمگر گذراندند و روز سوم رجب سال ۲۵۴ ه.ق در شهر سامرا به شهادت نائل گشتند. دعای زیارت جامعه‌، مشهورترین نیایش ایشان است.
دانشجویان، استادان، کارکنان و مدیران پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، همراه و همدل با همه‌ی دوست‌داران و پوینده‌گان راه رستگاری، این روزها را به‌سوگ می‌نشینند.
پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران
آدرس کوتاه :